Κλασσικό

Όλα τα κλασσικά όργανα, έχουν τις εξής τάξεις:

  • Προκαταρκτική: 2 έτη φοίτησης
  • Κατωτέρα: 3 έτη φοίτησης
  • Μέση: 3 έτη φοίτησης
  • Ανωτέρα: 3 έτη φοίτησης

Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους διεξάγονται εξετάσεις προαγωγής στην επόμενη τάξη, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης.

Σε όλα τα έτη φοίτησης, υπάρχουν υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα που πρέπει να παρακολουθούν οι μαθητές και να εξετάζονται και σε αυτά, καθώς ανεβαίνουν βαθμίδες.

Στους απόφοιτους, δίδονται Πτυχία ή Διπλώματα, αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού, Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης.