Παιδική χορωδία

Κάθε μαθητής μέχρι 18 ετών θα έχει δικαίωμα να συμμετέχει στην παιδική χορωδία της Μουσικής Σχολής, η οποία θα είναι δωρεάν και θα γίνεται 1 ώρα κάθε εβδομάδα. Η συμμετοχή στην χορωδία ελπίζουμε να συμπληρώσει την μουσική εκπαίδευση του κάθε μαθητή.