Παραδοσιακό – Λαϊκό

Διδάσκονται όλα τα παραδοσιακά και λαϊκά όργανα με σεβασμό στην ιστορία που τα δημιούργησε. Παρόλο που αυτές οι σπουδές δεν αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, αντιμετωπίζονται με την ίδια σοβαρότητα και τις περισσότερες φορές, θεωρούνται και πιο δύσκολα στην διδασκαλία τους.