Σύγχρονο

Σε αυτό το τεράστιο κομμάτι της μουσικής περιλαμβάνονται πάρα πολλά είδη όπως jazz, rock, swing, metal, alternative, pop, κ.τ.λ. Παρόλο που αυτές οι σπουδές δεν αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, αντιμετωπίζονται με την ίδια σοβαρότητα και τις περισσότερες φορές, θεωρούνται και πιο δύσκολα στην διδασκαλία τους.