Ματθαίος Λεγάκης

Ματθαίος Λεγάκης

Ματθαίος Λεγάκης Σπούδασε διεύθυνση ορχήστρας στο London College of Music at Thames Valley University αποκτώντας τα διπλώματα ALCM & LLCM, διεύθυνση χορωδίας στο Ωδείο Kodaly αποκτώντας δίπλωμα και Α΄ βραβείο, σύνθεση στο Ωδείο Τέχνης, αρμονία...

Read more